สพป.อำนาจเจริญ ร่วมการประชุมพัฒนา ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา