ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

https://drive.google.com/file/d/1aaSq9J05MJI_LISmog7zi6gx2i-PtxqX/view?usp=sharing