โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาผลงานจากรูปเล่ม ระดับเงิน จำนวน 63 โรงเรียน และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ระดับทอง จำนวน 22 แห่ง  ระดับเพชร จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0YcCufrFQDbg7fnrAjHFcMdR3J9PT4RTU9XPrCNNWAquQCT7SgPihcZJJ9zPTnWXcl