สพป.อำนาจเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัยมีแนวคิดและความสามารถในการจัดกิจกรรม ใช้สื่อเทคโนโลยี ทีวี แท็บเลตหรือมือถือ ประกอบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีเบื้องต้น รู้จักการเก็บชิ้นงาน/ภาระงาน ประเมินผลงาน เพื่อเป็นร่องรอยในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการประเมินต่างๆ และสร้างสื่อเทคโนโลยีสอนออนไลน์และออฟไลน์ได้

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid021vPwt5JfH7Ggox2UN4fpDJX6V3NzXz9TdRSDsuTWYDMeTa1ZdGkCJubabm82QuuRl