สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนในสถานศึกษา ที่มีสภาพอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02hAfNF3c7Sr8S2hZkMhhtrCYEZTHydhuzeHzDQ26hncw7sgSzdG9RezDe43LW3Hb2l