ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนิเทศ ติดตาม และเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน เป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบด้านการใช้แพลตฟอร์มการเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเตรียมการด้านอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน และสื่อต่างๆ มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนรู้ได้อย่างดี

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid032DYL5SG1m6Zo3WwX7d65qnq3tBxdWSPBsVW5uJZU3BsrBEcxbaD4JSEpwXQn3Lpul