สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยพนักงานราชการ และประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา