สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยพนักงานราชการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษา ตามความจำเป็นขาดแคลน ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากปริมาณงานสถานศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02ajpTM8wXzLhiRJJpSehVbYMDaGwuKmvZmvErv63CPK7sUDcX78ar8aEqK6SwXEEPl