เปิดงานถนนการศึกษา มหกรรมวิชาการ สืบสานประเพณีบุญข้าวจี่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานถนนการศึกษา มหกรรมวิชาการ สืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2566 ณ ลานเวทีเมืองสองนาง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม และเสนางค์บูรพา และแสดงศักยภาพทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษาของครูและนักเรียน ให้รวมถึงประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเพณีบุญข้าวจี่ของอำเภอเสนางคนิคม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02Jif9aNNok7w2DHfujdjEFUfPAE9xQUJZQABDAS2udLkr3yKRWQPZA7p6KABABTkJl