เปิดงานถนนการศึกษา มหกรรมวิชาการ สืบสานประเพณีบุญข้าวจี่