ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจคณะครู และติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ ในกลุ่มโรงเรียนปทุมราชนาหว้าคำโพน ณ โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม และโรงเรียนบ้านนิคม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site