ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจคณะครู นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site พร้อมได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ “สังฆะเพื่อสังคม” ของคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ไปมอบให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งอร่าม ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ครอบครัว