ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM สร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญพร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมรับฟังการสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรของ สพท. ทราบแนวทางการติดตามประเมินผลและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม สพฐ. 1 (อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02E6erh994oiguaEKRDneRKBbtnRAwWS45FFvosbPU3vy2rLRU51uKPGFXf4tJKSuPl