ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02K6pjwAC3ok2sjTVLV1a83MjXqUsyQvN1FZcxDqrH6jAk2HM5hRGhqUdXPHnLrsk5l