ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา