สพป.อำนาจเจริญ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) และการจัดทำนวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) และการจัดทำนวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง จำนวน 252 โรงเรียน และใช้เก็บข้อมูลในการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0rmX6YNwgsuY5e2uUU5nueufFncEeegoVnC7CgMWzpCxqapQNJZHTf8xDSvpg97RMl