สพป.อำนาจเจริญ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)