สพป.อำนาจเจริญ ร่วมบริจาคสิ่งของในงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 และร่วมบริจาคสิ่งของ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ซึ่งการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้ และเป็นธรรม (Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) โดยมีจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของคนพิการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ และการจับฉลากของขวัญแก่คนพิการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภทในจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 500 คน
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0PHoyBZ99Rfe8V8QMTK8CSNJmDAKBzNAW8foghfm64MjjpXk9bLKc3TizsCxRgEfvl