สพป.อำนาจเจริญ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางด้านยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02yojsuSHfwR4JULu6ngUKfDufhNLwgspieNSgxHEDkSBaSMaAea7n8NruzHDye94El