ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0FK5zocgx5tLHHWc6UhhhvEqjXeduwEbQHy7MYGbkskWBA7Y54doWd3njPmTfBhrEl