เปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักดูแลและช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไปสู่การประมวลผลการเรียนรู้และพัฒนาการทางการลูกเสือความเป็นผู้นำ ผู้ตาม รวมถึงการมีทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้าเรียน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid03PZuT64up21C48ynt8JJcDKfAHqADfjmNndKqdKFhY1Z6rNjL4io3RKYxBqVGeFMl