พิธีเปิดแข่งขันกีฬากลุ่มไก่คำนาจิกดอนเมย

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬากลุ่มไก่คำนาจิกดอนเมย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สร้างความสามัคคีของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มไก่คำนาจิกดอนเมย

รูปเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid027zoaGZNAFurSvSVueAMx3mRHtcWte4o1tcqvDzD5BDXzWU4fdtJY8ewCK3eyvdiUl