ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกระดับชั้น ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02zfRtDBQvfmyp6364cPxSLUVdVvRLnBzsgjBhoapCaeTRqk2ANgW2GQfut1pZgcg3l