วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” (ประจำอำเภอชานุมาน)

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” อำเภอชานุมาน เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  พร้อมมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น ในงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid022Xf83FFk7VMqgDqYsxm9BCko8xR7AP3eHe4RVTtRtNFMczyxEuN2X5hhFpfmaeswl