วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” (ประจำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ)

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมร่วมประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น ในงานวันครู ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม