โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการศึกษาและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ Big Data

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการศึกษาและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ Big Data กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big Data ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพัฒนาระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้งานได้ บนระบบออนไลน์ที่มีความเสถียร เข้าถึงง่าย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0nu5vUu67ohzLkXi5eTfXsNjrwB8uBViHyPpsNTvFxQdKDQhSgYAMTMRpu5CBR6aDl