การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายสุทธินาถ ทานนท์, นายวีระชัย ไกยรัตน์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 20 กลุ่มกิจกรรม โดย สพป.อำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดสถานที่การแข่งขันทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 2. โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 3. โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 4. โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ 5. โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 6. โรงเรียนบ้านไก่คำ และ 7. โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีการแสดงออกถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งสมรรถนะของผู้เรียน ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02V7aJyResTwxqVuEdNfwz6jErCzhwpYmeeP1xeTSgQPDfughsus8ccgGq65cGuFE6l

Loading