ประชาสัมพันธ์การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชาสัมพันธ์การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 22 ธันวาคม 2565  ณ สพป.อำนาจเจริญ
รายละเอียดตามลิงค์  https://drive.google.com/file/d/1S4GUiawcJf2uk_sCd9yHGnQ5RgX5nfpA/view?usp=sharing