ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ สพท. ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02VhXmkzDsEZ2dTojwQ2kECT5HqYHDy1QcHkxcfUQsi98PbCMcKKbQoRjkrqh8v53Jl