แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ (ฉบับที่ 2)

https://drive.google.com/file/d/1oWi2ELapOg0L11ofhldoP9qEGrApz77L/view?usp=sharing