ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพบปะ มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก รวมทั้งสิ้น 95 คน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02gcAvRWw4QxUgHAa1SCxtiogZCK4ztQawf6bt5kDzJCZCYcrbZKGdv3obAzi8gNrLl