สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ด้วย KPI การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02UYDui6VYMZp5iZKDxaw3E1gPCjA28KDdDeHCMiBxfYnxTuNVtjS5ozJfGr1nqAmjl