มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการให้เด็กนักเรียนเกิดการต่อต้านการใช้ยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ ลดพฤติกรรมมการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน การใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ ที่จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ดีขึ้น และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียน  ครู ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากโรงเรียนบ้านดอนไร่ 25 คน โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 26 คน รามทั้งสิ้น 51 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02K33FFzhu33oENed67wFnS8YKCNmbpyKYHXMGBWDC2PPz4JGJnKSHHr3xpDfcY8uJl