สพป.อำนาจเจริญ สรุปผลการลงพื้นที่ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ติดตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อประชุมคณะทำงานการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและเด็กออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาซ้ำ ทั้งนี้จากข้อมูลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 164 คน สพป.อำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามพบตัวนักเรียนครบทั้ง 164 คน แต่พบว่ามีนักเรียนจำนวน 9 คน ที่รายงานเข้ามาว่ายังไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงได้ลงพื้นที่ในการติดตาม ผลปรากฎว่าสามารถช่วยเหลือเด็กให้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน อีก 8 คน มีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนการศึกษานอกระบบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0GmeZbb7GHoVowSVzURyVmjftoF1vHH9uo76BMHwo1Wq1zndECPQujXBPPuACupp1l