สพป.อำนาจเจริญ สรุปผลการลงพื้นที่ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”