ประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทางการประเมินสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน และปลอดภัยจากภัยทุกด้าน มีการจัดประกวดคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาด้วย


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02Ge6ySuyjrEsGYQEhqNkCQDisM4ZTJrf7yRi1TKA8cLmXfLAQM1uqsJvxC9jihpEdl