สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ปี 2565