สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สามารถนำกระบวนการพัฒนาไปขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0Z287w9KPAgiFpCW1L4VYjJez5hYdThD3YS8ZmEeiPguKAp9SPkEvkHZAMD71c7mWl