วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านโพนทอง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านโพนทอง ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ ฐานการทดลอง การแสดง science show เกมศึกษาและตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

 


รูปเพิ่มเติม https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02QdNFD1kY34SiWFVAZrDRnKRfKE8tDEwCQLFTEuCvXFgBJ9ADybML3BJ7i1ouYZGZl