สพป.อำนาจเจริญ จัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Fundamental AL Training

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบFundamental AL Training ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาสู่ครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบ Fundamental AL Training และนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพหลัก 27 โรงเรียนๆ ละ 2 คน โรงเรียนทั่วไป 225 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 279 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02xyNdErYyLRB9ERrTgwqV7tZvbww8AvkJTLfLREchkFtgxPmUmRahs7kwysVNRb6ol