สพป.อำนาจเจริญ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ก้าวท้าใจในสถานศึกษา”