การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2563

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2563

 

https://drive.google.com/file/d/1pHABNDzts7M2O9aqvYQIxDos7IMOpRJI/view