เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ Project Based Learning (PBL)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ Project Based Learning (PBL) เพื่อพัฒนาครูโดยใช้ PBL สู่กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ณ โดมโรงอาหารโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ