กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำเดือนมกราคม 2564 จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ