สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นแบบดิจิทัล นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะทางดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02WweLeUJWm5Q31dX1yGQAyLDNo7Yvcf2HyQ5Yth2bufm3WkGSrsx8egrvC8iXiPA4l