สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน