ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนลำเซบาย กลุ่มโรงเรียนไก่คำนาจิกดอนเมย กลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการเปิดเรียนแบบ on-site ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายโอกาสทางการศึกษา นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา และนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมแนวทางปฏิบัติ


รูปเพิ่มเติม https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02W1FGhRp8c1rLYHZQYprygPgEsCREYbBxRarAxuojcMhMfA7BMbJrRJAosvMeDoJCl&id=100005952154034