รับนโยบายพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข นำโดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมการบูรณาการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามนโยบาย ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา และติดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา รวมถึงรับฟังสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กนักเรียน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ปัจจัยเสี่ยงที่พบ ที่เชื่อมโยงและนำไปสู่ปัญหาด้านการเรียนรู้ หรือเป็นอุปสรรคในการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RPMWgHSyKJE4GnCDKHejYJW1YKGR9kVhdn2Jx9AxADnYczi1qgyX6fekeFmkNvopl&id=100005952154034