ประเมินความสามารถด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายนายวิชัย มานะพิมพ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รายนายวิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายนริศ เชื้ออ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และนายชาญศักดิ์ ลาหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านตาด ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ef4tig5c4AMYEx4BjUJoUQnHyfnZxntDa45fmGsyxep7p53FMZugibrvmieoih7Wl&id=100005952154034