ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูอำเภอพนา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพระเหลา และกลุ่มโรงเรียนเทพนิมิต ณ หอประชุม 118 ปี โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนได้รับทราบ นโยบายสำคัญในการเปิดเรียนแบบ on-siteได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายการอ่านออกเขียนได้ นโยบายนักเรียนออกกลางคัน นโยบายด้านการบริหารจัดการตนเอง โรงเรียนและชุมชน พร้อมแนวทางปฏิบัติ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QaiFp65rLrNtncrYEvLGi6asDkNkGTGhaCWgvjU1SxScysEL9fLqWR4eKrMmGcp3l&id=100005952154034